C.E. şi Parlamentul European, acord provizoriu privind noua legislaţie a salariilor minime adecvate în UE

  • Preşedinţia Consiliului şi negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu.
  • Directiva stabileşte proceduri pentru adecvarea salariilor minime legale, promovează negocierile colective privind stabilirea salariilor şi îmbunătăţeşte accesul efectiv la protecţia salariului minim.
  • Statele membre care au salarii minime legale sunt invitate să instituie un cadru procedural pentru a stabili şi actualiza aceste salarii minime în conformitate cu un set de criterii clare.

Preşedinţia Consiliului şi negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE.

Noua lege – odată adoptată definitiv – va promova caracterul adecvat al salariilor minime legale şi va contribui astfel la realizarea unor condiţii de muncă şi de viaţă decente pentru angajaţii europeni.

Directiva stabileşte proceduri pentru adecvarea salariilor minime legale, promovează negocierile colective privind stabilirea salariilor şi îmbunătăţeşte accesul efectiv la protecţia salariului minim pentru acei lucrători care au dreptul la un salariu minim în temeiul legislaţiei naţionale, de exemplu, prin salariul minim legal sau prin acorduri colective.

Statele membre care au salarii minime legale sunt invitate să instituie un cadru procedural pentru a stabili şi actualiza aceste salarii minime în conformitate cu un set de criterii clare. Consiliul şi Parlamentul European au convenit ca actualizările salariilor minime legale să aibă loc cel puţin o dată la doi ani (sau cel mult o dată la patru ani pentru ţările care utilizează un mecanism de indexare automată). Partenerii sociali vor trebui să fie implicaţi în procedurile de stabilire şi actualizare a salariilor minime legale.

Întrucât negocierea colectivă privind stabilirea salariilor este un instrument important pentru a se asigura că lucrătorii pot beneficia de salarii minime adecvate, directiva urmăreşte să extindă acoperirea lucrătorilor prin intermediul negocierii colective. De aceea, colegiuitorii au convenit că ţările ar trebui să promoveze consolidarea capacităţii partenerilor sociali de a se angaja în negocieri colective, inclusiv protecţia reprezentanţilor lucrătorilor.

Acordul provizoriu dintre Consiliu şi Parlamentul European prevede, în special, că, în cazul în care rata de acoperire a negocierii colective este mai mică decât un prag de 80%, statele membre ar trebui să stabilească un plan de acţiune pentru promovarea negocierii colective. Planul de acţiune ar trebui să stabilească un calendar clar şi măsuri concrete pentru a creşte progresiv rata de acoperire a negocierii colective.

Consiliul şi Parlamentul European au convenit, de asemenea, asupra unei serii de măsuri pentru a spori accesul efectiv al lucrătorilor la protecţia salariului minim. Aceste măsuri includ controale efectuate de inspectoratele de muncă, informaţii uşor accesibile privind protecţia salariului minim şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a urmări angajatorii care nu se conformează.

Propunerea Comisiei Europene a fost înaintată celor doi colegiuitori – Consiliul UE şi Parlamentul European – la 28 octombrie 2020. Consiliul a convenit asupra poziţiei sale la 6 decembrie 2021; Parlamentul şi-a adoptat mandatul de negociere la 25 noiembrie 2021. De la începutul lunii ianuarie, au avut loc opt runde de negociere între Consiliu şi Parlamentul European.

În ceea ce priveşte Consiliul, acordul la care s-a ajuns marţi va trebui să fie confirmat de Coreper. Această confirmare va fi urmată de un vot formal atât în Consiliu, cât şi în Parlamentul European.

Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru a transpune directiva în legislaţia naţională.

The post C.E. şi Parlamentul European, acord provizoriu privind noua legislaţie a salariilor minime adecvate în UE appeared first on Aleph News.

Previous post Fostul şef Oracle a semnat un acord de recunoaşte a vinovăţiei cu DNA
Next post SUA consideră că Rusia „fură cereale din Ucraina pentru a le vinde altor state”